آخرین جزئیات بارش‌ها و دمای هوای تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

آخرین جزئیات بارش‌ها و دمای هوای تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری ایمنا و بر اساس اعلام پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی کشور، بارش‌ها در نیمه شمالی کشور تا پایان اردیبهشت ماه در بازه زمانی 27 تا 7 خرداد ماه بیش از حد معمول است. در سایر مناطق کمتر از حد معمول است. سپس پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه آینده برای مرکز، شرق، جنوب و جنوب غرب کمتر از حد نرمال باشد. دمای هوا نیز در هفته اول کمتر از حد معمول است. در هفته دوم فقط در غرب کشور کمتر از حد معمول و در سایر مناطق بیشتر از حد معمول است. تا پایان خرداد وضعیت در کشور بیش از حد معمول خواهد بود.

بر اساس نقشه های پیش بینی بارندگی هفتگی کشور بر اساس نقشه های احتمالی از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد ماه سال جاری، میزان بارندگی در هفته اول (27 اردیبهشت تا 3 اردیبهشت) در استان های البرز و زاگرس و کوه های شمال غرب همجوار بیش از حد معمول است. . در سایر مناطق کمتر از حد معمول است. حداکثر هسته‌های بارش انباشته بین 20 تا 60 میلی‌متر در شمال غرب، شمال زاگرس، نیمه غربی البرز و به میزان کمتر در شمال شرق کشور قرار دارند.

طی هفته دوم بارش در نیمه شمالی کشور بین نرمال و بیش از نرمال و برای سایر مناطق کمتر از نرمال پیش بینی می شود. بارندگی در کشور در هفته سوم و چهارم در محدوده نرمال خواهد بود. در هفته های پنجم و ششم در شمال غرب، نیمه غربی دریای خزر و بخش هایی از جنوب شرق کشور بارندگی می بارد، اما میانگین بارندگی در کشور کمتر از حد معمول برآورد می شود.

بر اساس آخرین نقشه هفتگی هوای کشور بر اساس نقشه های احتمالی، میانگین دمای هوا در هفته اول (17 تا 23 اردیبهشت) در سواحل دریای خزر و دریای عمان نرمال و نرمال خواهد بود. در بقیه مناطق دما در مناطق بین 1 تا 4 درجه سانتیگراد کمتر از نرمال خواهد بود و بیشترین کاهش (3 تا 4 درجه) در استان های شمال خلیج فارس و غرب و شرق کشور پیش بینی می شود. .

تغییر غیرعادی دمای منفی طی هفته دوم در نیمه غربی و سواحل جنوبی کشور بین صفر تا 2 درجه و در بقیه مناطق یک تا سه درجه بالاتر از حد نرمال خواهد بود. دمای هوا در هفته سوم در دو سوی رشته کوه های البرز در غرب و شمال غرب یک تا دو درجه بالاتر از نرمال و در بقیه مناطق معتدل خواهد بود.

بر اساس گزارش روابط عمومی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی، دمای هوای کشور در هفته های چهارم تا ششم یک تا سه درجه بالاتر از نرمال پیش بینی می شود.

منبع: https://www.imna.ir/news/751465/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2%DB%B7-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3