آسیا عامل شکست تحریم‌های غرب علیه روسیه


تهران – ایرنا – روزنامه “آسیا تایمز” در گزارشی نوشت که دولت روسیه به دنبال از دست دادن بازار اروپا، موفق شد با برقراری روابط تجاری با چین، هند و آسیای مرکزی، علاوه بر دور زدن تحریم‌های غرب، اقتصاد خود را سرپا نگه داشته و حتی آنرا تقویت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139249/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87