آغاز مرمت مقبره شیخ حسن جوری در شهرستان میامی

آغاز مرمت مقبره شیخ حسن جوری در شهرستان میامی

روند مرمت قبرستان شیخ حسن الجوری در میامی آغاز شده است.

آغاز مرمت آرامگاه شیخ حسن الجوری در میامی

به گزارش خبرگزاری سید وسیمانماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی گفت: در این مرحله از مرمت، کاهگل های فرسوده برداشته، پرکننده، زونا و کاهگل برای سقف و گچ بری فضای داخلی حرم اجرا می شود. انجام می شود.

سید محمدصادق رضویان با اشاره به اینکه این قبر توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان میامی مرمت شده است، افزود: این مرحله از مرمت برای جلوگیری از تخریب، تنظیم وضعیت موجود و احیای فرسایش انجام می شود.

وی با بیان اینکه شیخ حسن جوری رهبر قیام سربداران در دوره ایلخانان بود و موفق به تشکیل اولین حکومت شیعی در عصر هبه شد، افزود: قبر شیخ حسن جوری در روستای فیروزآباد فرومد از توابع شهرستان است. میامی شهر

رازویان بابیان اینکه این ضریح دارای گنبدی مدور و از خشت خام است، گفت: این ضریح از یک اتاق تشکیل شده و از خشت خام ساخته شده و فاقد هرگونه تغییر و آداب و رسوم خارجی است.

نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان میامی گفت: شیخ حسن جوری از رهبران قیام سربداران و از رهبران سیاسی مذهبی قرن هفتم هجری قمری به شهادت رسید مسعود در سال 745 در همین منطقه به خاک سپرده شد.

آرامگاه شیخ حسن جوری در 120 کیلومتری شهر میامی بر فراز تپه ای در دو کیلومتری روستای کلات میرعلم فیروزآباد و در نزدیکی روستای ورومد قرار دارد.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4227866/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%AE-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C