آلبوم آثار صنایع‌دستی استان سمنان در دست تهیه است

آلبوم آثار صنایع‌دستی استان سمنان در دست تهیه است

طرح تولید محتوا برای تهیه و تدوین آلبوم صنایع دستی استانداری سمنان آغاز شده است.

آلبوم صنایع دستی استانداری سمنان در دست تهیه است

به گزارش خبرگزاری سید وسیما، با هدف ایجاد بستر نمایش و فروش محصولات صنایع دستی استان سمنان برای هنرمندان، دسترسی آسان و امکان خرید انواع محصولات صنایع دستی استان برای خریداران و تولید محتوای آلبوم صنایع دستی استان سمنان. ، تهیه و تدوین آغاز شد.

آلبوم صنایع دستی استانداری سمنان در مرحله اول شامل 100 اثر با کیفیت و با ویژگی های هنری شامل آثاری که دارای مهر اصالت ملی و مهر یونسکو هستند و با عکاسی حرفه ای از آثار و ارائه اطلاعات در مورد هر اثر انجام می شود. .

از دیگر مزایای این طرح می توان به طبقه بندی مشاغل بر اساس سطح کار و درج شناسنامه مشاغل اشاره کرد.

آلبوم صنایع دستی استانداری سمنان طی یک ماه آینده در قالب کتابچه الکترونیکی برای استفاده عموم تولید، تدوین و ارائه می شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در نظر دارد در مراحل بعدی رشد و توسعه صنایع دستی استان سمنان، زمینه معرفی و بازاریابی بیشتر مشاغل صنایع دستی استان سمنان را فراهم کند. آلبوم جامع

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4243686/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA