آمادگی ۳۴۰ دانش بنیان حوزه سلامت برای حضور در بازارهای بین‌المللی


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور اعلام کرد: در حال حاضر ۳۴۰ شرکت دانش بنیان ایرانی در زیست‌بوم فناوری‌ها و نوآوری‌های سلامت فعالیت دارند و ضمن تامین نیازهای کشور برای حضور در بازارهای بین‌المللی از ظرفیت کافی برخوردار هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121038/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B3%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C