آمریکا حضور نیروهایش در تایوان علیه چین را گسترش می‌دهد


تهران- ایرنا- روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که آمریکا برای برنامه‌های آموزشی علیه چین، حضور نیروهایش را به طور قابل توجهی در تایوان گسترش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038745/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF