آمریکا متحدان آسیایی اش را در جریان جزئیات سفر بلینکن به پکن قرار می دهد


تهران – ایرنا – یک دیپلمات ارشد آمریکایی در سفر به توکیو و سئول طی روز گذشته و امروز، تلاش دارد تا مقامات دولتی ژاپن و کره جنوبی به عنوان دو متحد آسیایی واشنگتن را در جریان برخی جزئیات و نتایج سفر آنتونی بلینکن به پکن و دیدارهای او با مقامات عالی چین قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146979/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86