آژانس هواشناسی ژاپن به مردم هشدار داد


تهران- ایرنا- «آژانس هواشناسی ژاپن» در پی طوفان حاره‌ای «ماوار» و باران‌های موسمی، درباره رانش زمین، طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در این کشور هشدار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130790/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF