احسان علیخانی در «باد سرد شمالی» نویسنده و تهیه‌کننده است و حبیب احمدزاده «مردمان آن سوی رودخانه» را می‌سازد

احسان علیخانی در «باد سرد شمالی» نویسنده و تهیه‌کننده است و حبیب احمدزاده «مردمان آن سوی رودخانه» را می‌سازد

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سناریوها عبارتند از: «راک» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی کاظم راست جفتار، «نظام» به تهیه کنندگی میر ولی الله مدنی، کارگردانی احسان همتی و نویسندگی محسن توحیدیان، «روک (موقت. نام))» به تهیه کنندگی و کارگردانی حمید نعمت الله و نویسندگی حمید نعمت الله و حسین فرخ زاده، «راننده شخصی» به تهیه کنندگی سیدعلی قایمقامی، کارگردانی شهید احمدلو و نویسندگی شهید احمدلو و هومان فاضل شهرستانکی، «تصادف» تهیه کنندگی، کارگردانی و نوشته شده توسط. به نویسندگی قربان محمدپور، باد سرد شمال به تهیه کنندگی احسان علیخانی و نقی نعمتی، کارگردانی هومن بهمش و نویسندگی هومن بهمش، احسان علیخانی و رضا طالب زاده، «سد» به تهیه کنندگی مجتبی رشوند، کارگردانی و نویسندگی پدرام. امیری. فیلم مستند «مردم آن سوی رودخانه» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حبیب احمدزاده ساخته شد و مجوز ساخت موسسه سینمایی را از شورا دریافت کردند.

منبع: https://snn.ir/fa/news/1152331/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF