ادامه قدرت نمایی نظامی چین در اطراف جزیره تایوان

پکن هر گونه اقدام دیپلماتیک را که ممکن است به مشروعیت تایوان کمک کند، رد کرده و نسبت به سفر مقام ها و سیاستمداران غربی به تایپه واکنش خشمگینانه ای نشان داده است.

در ادامه مداخله جویی آمریکا و هم پیمانان غربی اش در امور داخلی چین، یک گروه از قانونگذاران فرانسوی نیز چهارشنبه هفته گذشته وارد تایوان شدند.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، وزارت دفاع تایوان طی بیانیه‌ای از ادامه فعالیت‌های نظامی چین در اطراف این جزیره خبر داده است. این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است روز شنبه 17 جنگنده چینی از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند که به طور معمول مرز غیررسمی دو طرف محسوب می‌شود.

ماه گذشته، چین در اعتراض به سفر پلوسی به تایوان، کشتی های جنگی، موشک و جت های جنگنده را روانه آب ها و آسمان اطراف تایوان کرد که بزرگترین رزمایش این کشور از اواسط سال های ۱۹۹۰ به شمار می رفت.

مقامات تایوان می‌گویند با توجه به اینکه دولت چین، تمامی آبراه موجود در تنگه تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، حضور فزاینده‌ای در نزدیکی این جزیره دارد و این موضوع به مهمترین منبع بی ثباتی در منطقه تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84883766/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86