ادعای رویترز: هکرهای کره شمالی به بزرگترین طراح موشک روسیه حمله کردند


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد: گروهی از هکرهای کره شمالی که در رده نخبگان قرار می‌گیرند سال گذشته به مدت پنج ماه مخفیانه به شبکه‌های داخلی یکی از بزرگترین شرکت‌های مهندسی طراحی موشک‌های روسیه حمله کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85192435/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D9%87%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87