ادعای وزیر عربستانی درباره تغییر نقشه گردشگری جهان

ادعای وزیر عربستانی درباره تغییر نقشه گردشگری جهان

به گزارش آنلاین از شقفنا، عکاظ نوشت: «احمد بن عقیل الخطیب، وزیر گردشگری عربستان و رئیس هیئت اجرایی سازمان گردشگری سازمان ملل متحد گفت: عربی نقشه گردشگری جهان را تغییر خواهد داد. “”

وی گفت: فرصت‌ها و امکاناتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهیم باعث جذابیت بیشتر بخش گردشگری می‌شود.

الخطیب با اشاره به اینکه ما در ساخت این بخش متفاوت پیش می رویم، افزود: عربستان هشتصد میلیارد دلار در پروژه های ساختمانی و مقاصد گردشگری سرمایه گذاری کرده است که بالاترین رقم در جهان است.

وزیر گردشگری عربستان ادامه داد: در نظر داریم در سال های آینده بیش از 250 هزار اتاق اضافه کنیم و این نشان دهنده افزایش گردشگری در منطقه است.

233233

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1911023/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86