استقبال شرکت‌های چینی از همایش بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و چین


تهران – ایرنا – همایش بازرگانی و سرمایه گذاری ایران و چین با حضور جمعی از مقامات دولتی و فعالان اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایرن و جمعی از تجار چین به منظور بررسی فرصت‌های همکاری دو کشور روز گذشته (جمعه) در پکن برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170550/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86