اطلاع رسانی پیونگ یانگ درباره زمان پرتاب ماهواره جدید شناسایی نظامی


تهران- ایرنا- خبرگزاری کیودو اعلام کرد کره شمالی گارد ساحلی ژاپن را از قصد خود برای پرتاب یک ماهواره شناسایی نظامی بین روزهای ۲۴ تا ۳۱ آگوست (۲ تا ۹ شهریور) به مدار زمین مطلع کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206288/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C