اندونزی: تا سال ۲۰۲۶ خودروهای برقی می‌سازیم
تهران – ایرنا – وزیر هماهنگ‌کننده امور دریانوردی و سرمایه‌گذاری اندونزی به تازگی اعلام کرده است این کشور تا سال ۲۰۲۵ یا ۲۰۲۶ با همکاری شرکتی چینی خودروهای برقی را بومی‌سازی می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230251/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B6-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85