اندونزی: خشونت در غزه باید فورا متوقف شود/ ریشه بحران، اشغالگری های اسرائیل است
تهران – ایرنا – جوکو ویدودو (معروف به جوکووی) رئیس جمهوراندونزی ضمن تاکید بر اهمیت اولویت دادن به مسائل بشردوستانه در بحبوحه درگیری های رژیم صهیونیستی و فلسطین، بر ضرورت پایان فوری خشونت در نوار غزه و فلسطین تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85265335/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C