ایران، ستون همگرایی اوراسیا


تهران – ایرنا – رسانه روسی «پراودا» در گزارشی نوشت: اکنون که چین به عنوان یک متحد و شریک راهبردی، روابطی نزدیک تر با ایران ایجاد کرده است، باید ایران را به عنوان کشوری در حال تبدیل شدن به یکی از قطب های کلیدی در چارچوب یکپارچگی و همگرایی اوراسیا دید و آن را در کنار روسیه و چین، ستون سوم این همگرایی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036104/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7