ایران؛ ظرفیت‌های طلایی برای سرمایه گذاران چینی
تهران – ایرنا – همزمان با سفر هیاتی از شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به چین به ریاست مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای شرکت در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه گذاری چین در استان «فوجیان»، ظرفیت های بی بدیل ایران برای ترغیب بیش از پیش سرمایه گذاران چینی بویژه در حوزه مناطق آزاد تشریح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225547/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C