باران سیل آسا در چین ۱۴ کشته و یک مفقود برجای گذاشت


تهران – ایرنا – منابع چینی روز سه شنبه اعلام کردند باران سیل آسای اخیر شهر شولان در شمال شرقی این کشور ۱۴ کشته و یک مفقود بر جای گذاشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191831/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA