بحران آب در اندونزی؛ ۳۰۰ سد دیگر لازم است
تهران-ایرنا- بنابر اعلام مقامات اندونزی، این کشور به دلیل بحران آب به بیش از ۳۰۰ سد دیگر برای تامین آب در این کشور نیاز دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261007/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA