بلینکن در چین؛ آیا تنش روابط پکن-واشنگتن کاهش می‌یابد؟


تهران – ایرنا – همزمان با تنش و اختلاف میان چین و آمریکا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ساعاتی پیش وارد پکن شد. رسانه های رسمی چین هنوز خبر ورود بلینکن به پکن را منتشر نکرده اند که این امر می تواند حاکی از تعمد چین برای کمرنگ نشان دادن اهمیت این سفر باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143737/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF