بهره‌برداران «مسجد سید» اصفهان در حفاظت از این اثر تاریخی همگرا باشند

بهره‌برداران «مسجد سید» اصفهان در حفاظت از این اثر تاریخی همگرا باشند

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان.امیر کرم زاده وی روز چهارشنبه افزود: با توجه به اینکه این مسجد تاریخی زیر نظر مستقیم این اداره دولتی نیست، از بهره برداران آن انتظار داریم میراث فرهنگی را برای حفاظت موثر از آن بنای تاریخی یاری کنند.

اداره کل اوقاف و اداره مسجد السید از ذینفعان اصلی مسجد السید هستند.

کرم زاده گفت: بخش‌های مختلف این مسجد تاریخی به دلیل عدم نگهداری منظم آسیب دیده است، بنابراین کارشناسان ارشد میراث فرهنگی اکنون در حال انجام پنج عملیات شامل مرمت اضطراری ساختمان گنبد بزرگ، کاشی‌کاری، سقف، تزئینات چوبی و تزئینات چوبی هستند. گفت. نظافت تزئینات ارزشمند این بنا را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: اداره کل میراث فرهنگی اصفهان دو پروژه مرمت سقف گنبد و استحکام بخشی پایه های آن را که از سال گذشته دچار ترک های عمیق شده است، آغاز کرده است.

کرم زاده افزود: همچنین در پی برگزاری جلسات مختلف با متولیان امر مسجد برای انجام مسئولیت های اجتماعی در حفاظت از این بنای ارزشمند تاریخی هستیم.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بی توجهی به ساخت مسجد سید شرایط نامساعدی را برای این بنای مهم قاجاری در اصفهان ایجاد کرده است.

در حالی که بخش‌هایی از این مسجد تاریخی در اثر مرمت‌های غیراصولی تخریب شده است، بی‌توجهی به پنجره‌های پیچیده و کف‌پوش‌های فرش پاره نشان می‌دهد که این شرایط در دهه گذشته بر این بنا حاکم بوده است.

این شرایط به دلیل اثرات فرونشست مانند ترک ها و نشست های نامتقارن شرایط این اثر تاریخی را دشوارتر می کند.

مسجد سید اصفهان در زمان محمدشاه قاجار توسط آیت الله حاج سید محمد باقر شفتی که از روحانیون ارشد اصفهان و از مراجع بزرگ شیعه زمان خود بود، تأسیس شد.

این مسجد که بیش از هشت هزار متر مربع مساحت دارد، دارای چهار در اصلی، چهل ستون، دو سبد بزرگ، یک گنبد، سه راهرو و بیش از 45 حجره است، اما مناره ندارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85528245/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7