بوگدانوف: روسیه و چین درباره خاورمیانه هماهنگ عمل می کنند
تهران- ایرنا- میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو و پکن سیاست‌های خود را در قبال بحران‌ها و تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا هماهنگ می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85264361/%D8%A8%D9%88%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF