بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری شانگهای؛ عضویت ایران کامل شد


تهران – ایرنا – بیانیه پایانی بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که امروز(13 تیر) بطور ویدئوکنفرانس و به میزبانی هند برگزار شد، تصویب عضویت رسمی و کامل ایران در این نشست را رسما اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159806/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%AF