تاکید وزیر خارجه چین بر حمایت از میانمار در دیدار با رهبر دولت نظامیان این کشور


تهران- ایرنا- «چین گانگ» وزیر خارجه چین سه‌شنبه با رهبر دولت میانمار دیدار و تاکید کرد که پکن در عرصه بین‌المللی در کنار نایپیداو می‌ایستد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099793/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA