ترکیه اولین مقصد وزیر امور خارجه جدید چین


تهران- ایرنا – وانگ یی دیپلمات ارشد چین برای دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری و هاکان فیدان وزیر امورخارجه ترکیه امروز چهارشنبه وارد این کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85181658/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86