تقابل چین با آمریکا؛ جنگ جهانی سوم در راه است؟


تهران- ایرنا- انقلاب کمونیستی مائو در چین، رابطه واشنگتن با پکن را متشنج کرد؛ تا این‌که دیپلماسی ورزش «پینگ‌پنگ» به روابط دو کشور سامان داد. با این حال، در سال‌های اخیر روابط چین و آمریکا رو به وخامت گذاشته است و بسیاری، این شرایط را به وضعیت پیش از جنگ جهانی نسبت می‌دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177050/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA