توافقنامه امنیتی جنوب شرق آسیا زمینه ساز تعادل در منطقه


تهران- ایرنا- مقامات ارشد مالزی، سنگاپور، استرالیا، نیوزیلند و بریتانیا روز شنبه اعلام کردند توافقنامه دفاعی پنج قدرت جهانی در جنوب شرق آسیا که بیش از ۵۲ سال از ایجاد آن می گذرد، زمینه را برای افزایش تعادل در تنش های منطقه ای فراهم خواهد آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130436/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87