توافق ایران و عربستان در چین


تهران-ایرنا-۱۹ اسفندماه، پس از چند روز مذاکرات فشرده در پکن، بیانیه سه‌جانبه‌ای با امضای «علی شمخانی» نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی، «مساعد بن‌محمد العیبان» وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و ««وانگ ئی»«وانگ ئی» عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست امضا شد


منبع: https://www.irna.ir/subject/85085771/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86