توانمندی‌های بریکس در حل مهمترین اشکالات نظام بین‌الملل
تهران- ایرنا – بریکس در قالب گروهی از کشورهای با اقتصادهای قدرتمند و در حال رشد سریع که جمهوری اسلامی ایران نیز اخیرا برای عضویت در آن پذیرفته شد، از زمان تاسیس تاکنون، نه تنها با موفقیت عمل کرد بلکه با در دستور کار دادن موضوعات مهم، ماهیت اصلی خود را کاملاً متحول کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85245367/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84