جناح مخالف کره جنوبی: رهاسازی پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما، اقدام تروریستی است


تهران- ایرنا – رهبر حزب دموکراتیک کره جنوبی به عنوان حزب سیاسی مخالف این کشور امروز تصمیم ژاپن برای رهاسازی پساب رادیواکتیو نیروگاه اتمی فوکوشیما در اقیانوس را محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207655/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85