حمایت تمام عیار مسکو از مواضع چین در مورد مسائل داخلی


تهران – ایرنا – نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه روز سه شنبه گفت که کشورش از مواضع چین در ارتباط با مسائل سرزمینی مانند تایوان؛ سین کیانگ، تبت و هنگ کنگ به صورت کامل پشتیبانی می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036693/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C