حمله نوجوان ژاپنی با چاقو به معلم مدرسه


تهران- ایرنا -پلیس محلی ژاپن امروز چهارشنبه از حمله نوجوانی مسلح با چاقو به مدرسه ای در استان سائیتاما واقع در حوالی توکیو و مجروح کردن یک معلم در این مدرسه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044678/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87