خروش آسیا درحمایت از فلسطین؛ تظاهرات به رهبری سیاستمداران بزرگ
تهران-ایرنا-در پی تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و مردم فلسطین، مردم کشورهای جنوب و شرق آسیا با حضور در راهپیمایی های گسترده، ضمن محکوم کردن جنایت صهیونیست ها، با مردم فلسطین ابراز همدردی کردند. در مالزی، این تظاهرات ها با حضور و رهبری سیاستمداران ارشد همچون ماهاتیر محمد برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257526/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF