درخواست چین از فرانسه برای کمک به بهبود مناسبات پکن و اتحادیه اروپا


تهران- ایرنا- «هه لیفنگ» معاون نخست وزیر چین در دیدار با برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه ابراز امیدواری کرد که پاریس به کاهش تنش و «ایجاد ثبات در آهنگ» مناسبات میان پکن و اتحادیه اروپا کمک کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184186/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87