دلارزدایی؛ راهبرد مشترک مسکو و پکن در مقابل آمریکا


تهران-ایرنا- یک مقام وزارت خارجه روسیه با بیان اینکه «دلارزدایی» از تجارت بین چین و روسیه تقریبا به طور کامل انجام شده است، گفت: سهم ارزهای ملی در معاملات روسیه و چین با سرعت بسیار بالایی در حال رشد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224303/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7