دلایل شکست سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه از نگاه "شینهوا"


تهران- ایرنا- خبرگزاری رسمی دولت چین “شینهوا” در یک گزارش تحلیلی، به تشریح چرایی شکست سیاستهای آمریکا در منطقه خاورمیانه پرداخته و می نویسد. مردم منطقه دیگر به آمریکا اعتماد ندارد و حرفهایش را گوش نمی دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142708/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A7