دیدار رهبر کره شمالی و وزیر دفاع روسیه / تحویل نامه پوتین به کیم جونگ اون


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی چهارشنبه با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه دیدار و نامه پوتین را از وی دریافت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182138/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87