رئیس جمهوری پاراگوئه: سرنوشت، تایوان و پاراگوئه را با هم متحد کرده است


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری پاراگوئه امروز پنجشنبه در سفر به تایوان و پیش از انتخابات ریاست جمهوری کشورش در ماه آوریل سال میلادی جاری گفت سرنوشت، تایوان و پاراگوئه را با هم متحد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032197/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF