رئیس جمهوری چین: آماده همکاری با روسیه برای دفاع از عدالت بین المللی هستیم
تهران-ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهوری چین در دیدار با «ولادیمیر پوتین» همتای روسی خود تاکید کرد که پکن آماده همکاری با مسکو برای دفاع از عدالت بین المللی است


منبع: https://www.irna.ir/news/85262314/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86