رئیس جمهوری چین: روابط رو به رشد پکن – مسکو انتخاب راهبردی هر دو طرف است


تهران – ایرنا – رئیس جمهوری چین در دیدار روز دوشنبه خود با رییس شورای فدراسیون روسیه در پکن تاکید کرد: روابط رو به گسترش چین و روسیه، انتخاب راهبردی براساس منافع ملی دو طرف و منافع اساسی مردم هر دو کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165618/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B1