رئیس جمهوری کره جنوبی از افزایش همکاری اطلاعاتی نظامی با ناتو خبر داد


تهران- ایرنا – یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی در نشست روز آخر اجلاس ناتو در لیتوانی بر افزایش تبادل اطلاعاتی-نظامی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167605/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88