رئیس موقت کنست رژیم صهیونیستی انتخاب شد


تهران-ایرنا- منابع خبری روز سه شنبه از تعیین «یاریو لوین» از حزب لیکود به عنوان رئیس موقت کِنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969226/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF