رزمایش مشترک دریایی کره جنوبی و آمریکا
تهران – ایرنا – درحالی واشنگتن حضور نظامی مداخله گر خود را در شرق آسیا افزایش داده که کره جنوبی و آمریکا امروز دوشنبه در واکنش به تهدیدات روزافزون کره شمالی رزمایش دریایی مشترک در دریای شرق را آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85237982/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7