رزمایش نظامی تایوان در میان هشدارهای مکرر چین برگزار شد

پکن تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و هرگز از توسل به زور برای تحت کنترل درآوردن این جزیره صرف‌نظر نکرده است. تایوان ادعاهای حاکمیت پکن را رد کرده و در مقابل تهدیدهای چین مقاومت کرده است.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، تسای اینگ ون، رئیس جمهور تایوان، روز سه شنبه برای دومین بار در شش سال ریاست جمهوری خود روی یک ناو جنگی حضور یافت. وی در سخنانی توان ارتش را در دفاع از این کشور جزیره‌ای کافی ارزیابی کرد.

ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشستی در پکن نسبت به برگزاری این رزمایش ها توسط تایوان هشدار داد. وی تلاش تایوان برای رویارویی نظامی با چین را محکوم به شکست خطاب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84834568/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

به عنوان بخشی از تمرینات سالانه هان کوانگ تایوان، ۲۰ کشتی جنگی شامل ناوچه و ناوشکن‌،رزمایشی در سواحل شرقی تایوان اجرا کردند. در این رزمایش چند فروند اف۱۶ ساخت آمریکا نیز حضور داشتند.

رئیس جمهور تایوان با حضور روی ناوشکن جنگی ساخت آمریکا از رزمایش نظامیان تایوانی تقدیر و تشکر کرد. وی خطاب به سربازان حاضر در کشتی جنگی گفت: بیایید از وطن خودمان دفاع کنیم.

در ماه‌های گذشته تنش با چین تمرینات نظامی متعدد تایوان افزایشی محسوس داشته باشد. ادعاهای مکرر چین برای مالکیت تایوان و جنگ روسیه و اوکراین همگی مقامات تایوان را بر آن داشته تا آمادگی دفاعی خود را افزایش دهند.