رزمایش هوایی مشترک آمریکا، کره و ژاپن بعد از شلیک موشک کره شمالی


تهران- ایرنا- بعد از شلیک موشک بالستیک توسط کره شمالی، رزمایش‌های مشترکی بین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082596/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C