رونمایی از سند ثبت ملی مهارت لَردِه دوزی روستای بیابانک سمنان

رونمایی از سند ثبت ملی مهارت لَردِه دوزی روستای بیابانک سمنان

در چهارمین جشنواره گردشگری گولش روستای هدف گردشگری بیابانک شهرستان سرخا از سند ثبت ملی مهارت گلدوزی روستای بیابانک در فهرست میراث فرهنگی ناملموس رونمایی شد.

رونمایی از سند ملی مهارت گلدوزی در روستای بایابانک سمنان

برای گزارش دادن خبرگزاری صداوسیما; نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخا گفت: در چهارمین جشنواره توریستی گولش در دهکده گردشگری هدف پیابانک که در روز پنجشنبه 23 فروردین 1403 هجری شمسی در میان استقبال گردشگران، اهالی برگزار شد. و مسئولان استان و شهرستان، سند ثبت ملی مهارت گلدوزی در روستا به صورت نمادین رونمایی شد که بیانبانک در فهرست میراث ناملموس کشور رونمایی شده است.

حسن عربی افزود: در اجرای ماده 12 کنوانسیون بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس با قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه فوق الذکر مصوب 1384 شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و ماده 3 اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 شورای اسلامی شهر، ثبت هنر گلدوزی روستای بیابانک در فهرست آثار ملی ناملموس.

وی تصریح کرد: این میراث فرهنگی ناملموس به شماره 2591 در سال 1400 در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.

گوشت خوک دوزی مجموعه ای از صنایع دستی از قبیل تکه دوزی، گل دوزی، بخار دوزی، خامه دوزی، پولک دوزی، قیطان دوزی، ساقه دوزی، سیاه دوزی، طلا دوزی و دریانوردی است. لرد به معنای سطح صافی است که این عملیات هنری روی آن انجام می شود.

منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/4223384/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D9%8E%D8%B1%D8%AF%D9%90%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86