زمین لرزه ۶.۳ ریشتری شمال فیلیپین را لرزاند


تهران- ایرنا- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) روز پنجشنبه شمال فیلیپین را لرزاند و برخی از عملیات راه آهن را در مانیل پایتخت این کشور متوقف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141007/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%DB%B6-%DB%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF