ساخت پیاده‌راه در این شهر به کاوش باستانی ختم شد/ آثاری از دوره تاریخی گذشته/ عکس

ساخت پیاده‌راه در این شهر به کاوش باستانی ختم شد/ آثاری از دوره تاریخی گذشته/ عکس

به گزارش تارنمای خبرآنلاین، در اواسط اردیبهشت 1403 هجری شمسی در ابتدای خیابان بابا طاهر در میدان مرکزی شهر در حین حفاری و ریختن بتن جدید برای ساخت، بخشی از یک اثر تاریخی مربوط به دوران اسلامی کشف شد. پیاده رو.

مهر در خبری نوشت: به منظور انجام کاوش های باستان شناسی، اجرای طرح ساختمانی متوقف شده و کاوش ها در این منطقه برای کاوش های بعدی همچنان ادامه دارد.

1.png

2.png

5.png

7.png

3.png

6.png

47217

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1919375/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87