سفر مشاور امنیت ملی آمریکا به شرق آسیا


تهران – ایرنا– جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برای گفت و گو با همتایان خود از ژاپن، فیلیپین و کره جنوبی فردا وارد توکیو می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139949/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7